naver-site-verification: naver9a2119a03d2e3232f132dda81a884fbe.html 리얼스타의 포토갤러리 :: 2016 자이언 캐니언 천체

2016 자이언 캐니언 천체

|


NIkon D810, ISO 3200, F2.8, 14mm, 30s
NIkon D810, ISO 3200, F2.8, 14mm, 30s
NIkon D800, ISO 2500, F2.8, 14mm, 30s

'천체사진 > ' 카테고리의 다른 글

보우레이크의 밤하늘  (0) 2017.08.15
2016 자이언 캐니언 천체2  (0) 2016.10.05
2016 자이언 캐니언 천체  (0) 2016.10.05
2016 모뉴먼트 밸리의 천체  (0) 2016.10.05
2016 그랜드 캐니언 천체  (0) 2016.10.05
미국서부-알라바마 힐에서의 별2  (0) 2016.09.09
Trackback 0 And Comment 0